diễn giả của chúng tôi

"VUA BÁN HÀNG" BLAIR SINGER

Diễn Giả, Tác Giả, Cố Vấn Bán Hàng Của Robert Kiyosaki

TS. LÊ THẨM DƯƠNG

Chuyên Gia Tài Chính, Cố Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

SHARK PHẠM THANH HƯNG

Phó Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn CENGROUP

TS. TRẦN QUÍ THANH

Chủ Tịch Tập Đoàn Tân Hiệp Phát

SEBASTIEN LEBLONS

Tác Giả, Diễn Giả, Nhà Đào Tạo NLP Quốc Tế

MASTER CHUAN

Bậc Thầy Phong Thủy Năng Lượng Chửa Lành

GS. SOREN KIRCHNER

Chủ Tịch Hiệp Hội Quản Trị Toàn Cầu

OPHIR AKIVA

Tác Giả, Diễn Giả Do Thái, Nhà Huấn Luyện Bản Lĩnh Sinh Tồn Lãnh Đạo

NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

Chuyên Gia Cố Vấn Chiến Lược Công Nghệ

DANIEL DOBREV

Chuyên Gia Kinh Tế, Cố Vấn Cao Cấp Cho Chính Phủ

HOÀNG ĐÌNH TRỌNG

Chủ Tịch PDCA, Chuyên gia tự động Hóa Doanh NGhiệp

RICHDAD LOC

Doanh nhận - Triệu Phú Internet

THERESA HOÀI HƯƠNG

Nhà Đào Tạo Bán Hàng và Xây Dựng Đội Nhóm

LÊ VĂN HIỂN

Chuyên Gia Tâm Lý - Đạo Diễn Truyền Hình

KAREN MILESKI

Giám Đốc Marketing Toàn Cầu Học Viện Blair Singer