500.000

Khách Hàng Tham Dự

100

Sự Kiện Hàng Năm

8

Năm Thành Lập

  • Landmark 5, Vinhomes Central Park, TP.HCM
  • 0909 571 799

500.000

Khách Hàng Tham Dự

100

Sự Kiện Hàng Năm

8

Năm Thành Lập

Chính Sách & Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với Deveerich!

Deveerich.com và có thể bao gồm một số websites khác thuộc domain của Deveerich. Dưới đây là chính sách quyền riêng tư của Deveerich nhằm tuân thủ quyền riêng tư về bảo mật thông tin mà chúng tôi có thể thu thập được trong quá trình vận hành website.

Người dùng vào website

Giống như hầu hết các bên vận hành website khác, Deveerich sẽ thu thập các dữ liệu định danh người dùng do trình duyệt và server cung cấp như loại trình duyệt, ngôn ngữ cài đặt, site giới thiệu, ngày và giờ mỗi yêu cầu truy cập của người dùng được gửi lên. Mục tiêu của Deveerich trong việc thu thập các dữ liệu người dùng không định danh là nhằm giúp Deveerich hiểu rõ hơn về cách thức người dùng sử dụng website. Qua thời gian, Deveerich có thể xuất tập hợp các dữ liệu định danh người dùng, ví dụ như xuất các báo cáo về xu hướng người dùng sử dụng website.

Deveerich cũng đồng thời thu thập các dữ liệu định danh người dùng như địa chỉ Internet Protocol (IP) đối với các người dùng đăng nhập vào hệ thống hoặc người dùng có để lại phản hồi trong các blog/ site deveerich.com và những website do Deveerich quản lý. Deveerich chỉ tiết lộ thông tin IP người dùng đăng nhập vào hệ thống và những khách hàng phản hồi trên trang trong các trường hợp cần sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng định danh như được mô tả dưới đây, ngoại trừ việc địa chỉ IP của khách hàng phản hồi và địa chỉ email sẽ được hiển thị và tiết lộ cho người quản trị của blog/site nơi người dùng để lại phản hồi.

Tập hợp thông tin người dùng định danh Một số người dùng nhất định truy cập vào website của Deveerich có thực hiện các tương tác với Deveerich bằng phương thức mà cần chúng tôi phải thu thập các thông tin định danh. Số lượng và hình thức của thông tin mà Deveerich thu thập phụ thuộc vào các hình thức tương tác. Ví dụ như, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng mà đăng ký tạị deveerich.com cung cấp thông tin về tên đăng nhập và địa chỉ email. Những người có tham gia vào những tương tác với Deveerich sẽ được yêu cầu phải cung cấp các thông tin thêm, bao gồm các thông tin cần thiết về thanh toán để đảm bảo có thể thực hiện được giao dịch. Trong trường hợp này, Deveerich sẽ thu thập các thông tin trong mức quy định là cần thiết hoặc phù hợp với mục đích của tương tác của người dùng với Deveerich. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin về người dùng định danh ngoài những trường hợp như mô tả dưới đây. Và người dùng luôn có quyền từ chối cung cấp các thông tin định danh, với cảnh báo trước rằng việc đó có thể hạn chế họ có những tương tác với một số hoạt động trên website.

Tập hợp dữ liệu thống kê

Deveerich có thể sẽ thu thập các thống kê về hành vi của người dùng trên website. Chúng tôi có thể công khai các thông tin này hoặc cung cấp các thông tin này cho các bên khác. Deveerich sẽ không tiết lộ các thông tin định danh nào khác ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Lưu trữ dữ liệu thông tin

Giải pháp thanh toán online của chúng tôi được tổ chức và quản lý bởi: Infusionsoft, Goolge… Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử online và điều đó cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình đến bạn.

Thông tin và dữ liệu của bạn được lữu trữ thông qua trung tâm lưu trữ dữ liệu của Infusionsoft, Google… tùy thuộc vào nơi mà bạn thực hiện giao dịch hoặc tương tác. Họ lưu trữ thông tin của bạn ở một máy chủ bảo mật phía sau tưởng lửa.

Thanh toán

Hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp các dịch vụ thanh toán qua các công thanh toán chính thức của các ngân hàng như: chuyển khoản, thanh toán qua máy cà thẻ của ngân hàng, Momo, Vnpay. Thông tin thanh toán của bạn chỉ được lưu trữ duy nhất trong quá trình bạn bắt đầu thanh toán đến lúc hoàn thành thanh toán. Sau đó, thông tin thanh toán của bạn sẽ được xóa đi. Tất cả những thanh toán điều thông qua nhân viên được uỹ quyền bởi Deveerich.

Chính sách hoàn tiền

Deveerich hiện tại không áp dụng chính sách hoàn tiền với bất cứ sản phẩm nào mà chúng tôi cung cấp. Mỗi khi bạn đăng ký hoặc mua hoặc thanh toán bất cứ một sản phẩm nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu những chính sách của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đồng ý bảo lưu và chuyển đổi sang các sản phẩm tương đương trong hệ thống của Deveerich. Và mỗi sản phẩm sẽ có thời hạn bảo lưu và chuyển đổi khác nhau. Bạn cần phải xem họp đồng thanh toán trên từng sản phẩm của chúng tôi.

Chính sách bảo mật một số thông tin định danh người dùng

Deveerich sẽ chỉ tiết lộ thông tin người dùng định danh và chưa định danh cho nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của họ mà (i) các bên này cần thông tin để triên khai với tư cách thay mặt định danh hoặc nhằm cung cấp các dịch vụ trên website của định danh, và (ii) cam kết không tiết lộ cho các bên khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể không sinh sống tại Việt Nam, thông qua việc sử dụng website của Deveerich, người dùng đồng ý có thể chuyển các dữ liệu này đến họ. Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán các dữ liệu người dùng định danh và chưa định danh ngoại trừ trường hợp có yêu cầu phản hồi giấy triệu tập, tòa án hoặc các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp tòa án tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để bảo vệ các tài sản của Deveerich, bên thứ ba hoặc một cộng đồng lớn. Nếu bạn là một người dùng đăng ký tại website của Deveerich và đã cung cấp email cho Deveerich, Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng gửi cho bạn các email thông báo về các tính năng mới, xin phản hồi hoặc đơn giản là cập nhật với bạn tình hình của Deveerich và các sản phẩm hoặc sự kiện của chúng tôi. Nếu bạn gửi một yêu cầu (thông qua email hoặc một hệ thống phản hồi nào đó), chúng tôi sẽ có quyền công khai nó nhằm giúp làm sáng tỏ hoặc phản hồi tới yêu cầu của bạn hoặc đồng thời giúp những người dùng khác. Deveerich sẽ áp dụng tất cả các phương pháp đo lường cần thiết thích hợp để bảo vệ người dùng từ những truy cập không có thẩm quyền, người dùng giả mạo hoặc phá hoại thông tin người dùng định danh hoặc chưa định danh.

Cookies

Một mã cookie là một đoạn mã hoặc dòng thông tin về website được lưu trữ trong máy tính của người dùng, giúp trình duyệt của người dùng cung cấp thông tin được mỗi lần khách hàng đó quay lại. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp Deveerich trong việc nhận diện và theo dõi người dùng, việc sử dụng website deveerich.com, nếu như có các hạn chế về cookie có thể dẫn đến việc một số chức năng trên website của Deveerich sẽ không vận hành trôi chảy được.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu Deveerich, hoặc có thể toàn bộ tài sản thuộc Deveerich bị thu hồi, hoặc rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào mà không thể tiếp tục duy trì việc kinh doanh hoặc phá sản, các thông tin người dùng có thể là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng sẽ có rủi ro trường hợp đó xảy ra, và bất cứ bên nào sáp nhập lại Deveerich đều có quyền được sử dụng lại thông tin người dùng như một quy định theo chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trong bất cứ website nào của chúng tôi có thể được hiển thị tới người dùng thông qua các bên đối tác chạy quảng cáo, những người có thể cài đặt cookies. Những cookie này cho phép server quảng cáo có thể nhận diện được máy tính mỗi khi gửi đến các quảng cáo online để xác nhận thông tin là bạn hay người khác đang sử dụng máy tính. Những thông tin này cho phép các mạng lưới quảng cáo, giữa những người dùng khác, có thể hiển thị đúng các quảng cáo mà họ tin rằng bạn sẽ hứng thú nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie bởi Deveerich mà không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất cứ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù phần lớn các thay đổi đều sẽ là những thay đổi nhỏ, Deveerich có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư qua các lần khác nhau, tùy thuộc vào chính sách của Deveerich khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra thông tin này để cập nhật bất cứ thay đổi chính sách nào. Nếu bạn có tài khoản trên hoangbatau.com hoặc một số website khác mà Deveerich quản lý, bạn có thể sẽ nhận được một thông báo khi có những thay đổi trong chính sách. Việc bạn tiếp tục sử dụng site này sau khi có bất cứ thay đổi nào của Chính sách quyền riêng tư sẽ được mặc nhiên coi là sự chấp thuận các thay đổi này.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thông tin cá nhân hoặc chính sách này, vui lòng liên hệ: deveerich@gmail.com

Cập nhật lần cuối: 01/08/2021

Top